Mehanički pribor

Stup SCHIMA 48-500Guma samoljepiva DAB 60-1Guma DAB 50-2GumaDAB 42-2  Poklopac stupa MAKA 15 Odstojnik GH 25Nosač podni MF 64Odstojnik NS 400 Odstojnik NS 170 Odstojnik NS 120  Nosač zidni L-500Nosač zidni L-250Obujmica stupa P 911-912 Nosač zidni 95cm TR 950 Nosač zidni 1,5m TR 1500  Nosač antene TRAG 53Ormarić metalni PŽ