Pojačala multiband

Pojačalo MFA 641

MFA 641 – FM/UHF

Pojačalo multiband MFA 665

MFA 665 – FM&VHF/2xUHF