Stambeni

• Stambena građevina Stjepana Radića 49B, V. Trgovišće
• Stambena građevina Zagrebačka 33, Zlatar
• Stambena građevina Lomnička, Zagreb
• Stambena građevina III Pile 25, Zagreb
• Stambena građevina Jarunska 19A, Zagreb
• Stambena građevina Šestanovačka 5, Zagreb
• Stambena građevina Samoborska 134F i G
• Stambena građevina Strmečkoga put 14, Zagreb
• Stambena građevina ,Fužine
• Ugostiteljstvo Čućek, Đurmanec
• Stambena građevina Stjepana Radića 49, V.Trgovišće
• Stambena građevina Rude Bosaka 12, Zaprešić
• Apartmani Ivan Dolac, Hvar
• Stambena građevina Livanjska 7, Zagreb
• Održavanje stambenih zgrada upravitelja GSKG
• Održavanje stambenih zgrada upravitelja STANDARD ODRŽAVANJE
• Održavanje stambenih zgrada upravitelja STAMBENI KUTAK
• Održavanje stambenih zgrada upravitelja GRADITELJ SVRATIŠTA

 

Stambeni (29) Stambeni (28) Stambeni (27) Stambeni (24) Stambeni (22)Stambeni (25) Stambeni (26)   Stambeni (21)Stambeni (19) Stambeni (17)Stambeni (20)???????????????????????????????  Stambeni (18)  Stambeni (16) Stambeni (15) Stambeni (14) Stambeni (11)Stambeni (13) Stambeni (12)  Stambeni (10) Stambeni (9) Stambeni (5)Stambeni (4)Stambeni (8) ???????????????????????????????Stambeni (7) Stambeni (6)    Stambeni (2) Stambeni13 antene 14 antene 15 antene 16 antene 17 antene 19 antene  20 antene 21 antene 22 antene 23 antene 24 antene 25 antene 26 antene 27 antene 35 antene 33 antene 18 antene